Wykład dr. Jakuba Wozinskiego “Historia pisana pieniądzem”

Wykład dr. Jakuba Wozinskiego “Historia pisana pieniądzem”

16-go czerwca 2018 roku odbędzie się XIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa

Po obradach serdecznie Państwa zapraszamy na wykład dr. Jakuba Wozinskiego pt. “Historia pisana pieniądzem”

Jest to pierwszy wykład w ramach cyklu wykładów pt. “Po co nam banki centralne” prezentujący zaskakujące poglądy na rzeczy wydawałoby się oczywiste…


Wykład odbędzie się w sobotę, 16 czerwca 2018 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa

 

 

 

Źródło: ptn.pl