Regulamin

Regulamin serwisu www.moneka.pl
 

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w poniższym Regulaminie i Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z poniższymi punktami, prosimy o opuszczenie strony.

 

POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

Administrator – osoba upoważniona do zarządzania serwisem moneka.pl i odpowiadająca za jego sprawne działanie.

Redakcja Portalu - Osoby dokonujące weryfikacji oraz edycji tekstu zamieszczonego w serwisie (Ogłoszenia, opisy Firm) mające wpływ na ostateczną postać publikacji na stronie moneka.pl

Wizytówka firmy w serwisie moneka.pl – dane Firmy udostępnione w procesie rejestracji firmy w serwisie moneka.pl, gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach serwisu moneka.pl.

Serwis – strona internetowa o adresie początkowym moneka.pl

Baza - lista Firm hobbystycznych w serwisie moneka.pl

Reklama – płatna/ darmowa usługa promowania Firmy lub Ogłoszeń w serwisie moneka.pl

Ogłoszenie – oferta kupna/sprzedaży przedmiotu zamieszczona przez Firmę lub Użytkownika w serwisie moneka.pl

Firma – Działalność gospodarcza, która posiada wpis lub wysłała formularz dodania oferty lub Ogłoszenia w serwisie moneka.pl

Użytkownik Serwisu/Ogłoszeniodawca –osoba, która akceptując Regulamin i Politykę Prywatności po rejestracji uzyskała dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.

Konto Użytkownika serwisu moneka.pl – dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji, które za jego zgodą są gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach serwisu moneka.pl.

 

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Celem serwisu moneka.pl jest propagowanie informacji na tematy hobbystyczne oraz przedstawienie aktualnej bazy firm numizmatycznych i zaprezentowanie pełnego asortymentu tych firm osobom zainteresowanym.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert zamieszczonych w Bazie.

3. Każda Firma, która współpracuje z serwisem zobowiązana jest do zamieszczania informacji o swojej działalności oraz oferty zgodne ze stanem faktycznym.

4. Zabrania się wykorzystywania Bazy w celach innych niż do tego przeznaczone.

5. Zabrania się celowego zamieszczania w Bazie informacji, mogących negatywnie wpłynąć na reputację innych firm.

6. Firmy zobowiązują się do zamieszczania w serwisie ogłoszeń oraz opisów w postaci unikalnego tekstu, który nie został wcześniej użyty na innych stronach internetowych.

7. Administrator oraz Redakcja serwisu dbając o unikalność treści zamieszczanych w serwisie zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji oraz edycji w celu usprawnienia działania serwisu.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do informowania Firm oraz Ogłoszeniodawców o nowych formach reklamy, promocjach oraz zmianach w serwisie.


II ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis prezentuje bieżące i aktualne oferty i Ogłoszenia zamieszczone przez Firmy oraz Użytkowników serwisu.

2. Zamieszczone w serwisie oferty Firm oraz Użytkowników Portalu można negocjować, jednak to osoba będąca w posiadaniu przedmiotu wystawionego na sprzedaż decyduje o finalnych warunkach transakcji.


III REKLAMA W SERWISIE

1. Dodanie ogłoszenia oraz dodanie wpisu podstawowego jest BEZPŁATNE.

2. Płatne są tylko dodatkowe promowania ogłoszenia lub firmy.
Cennik szczegółowy znajduje się w zakładce Reklama.

3. Firma za zamówioną usługę otrzymuje fakturę VAT w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Faktura wystawiana jest po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie właściciela portalu moneka.pl

4. Publikacja wizytówek oraz udostępnianie odpłatnych Usług w Serwisie następuje maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności z tytułu opłaty za Usługę na koncie firmy.

5. W celu usunięcia prezentacji należy skontaktować się z Administratorem lub Redakcją Portalu pod adresem email biuro@moneka.pl lub korespondencyjnie
na adres "dworcowa17" Jacek Nowaczyński ul. Dworcowa 17 85-009 Bydgoszcz