Wystawa w Rzeszowie

Wystawa w Rzeszowie

Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Rzeszowie
zaprasza Państwa na wystawę  zorganizowaną w Oddziale NBP w Rzeszowie pt. “Szkolnictwo Wyższe w ostatnim 100-leciu Polski

Na wystawie są prezentowane monety, medale, dokumenty i kartki uniwersytetów:

100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

100-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

200-lecie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wystawa czynna od 6 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.