Serie monet

Narodowy Bank Polski oprócz pojedyńczych motywów, emituje również monety kolekcjonerskie i okolicznościowe w seriach tematycznych. 
W ostatnich latach pojawiły się następujące serie:

Dzieje Złotego Herby Województw Historia Jazdy Polskiej
seria prezentująca historyczne polskie monety. seria monet o nominale 2 zł przezentująca herby 16 województw. seria przedstawia polskie formacje wojskowe i typy uzbrojenia.
Historia monety polskiej Historia polskiej muzyki rozrywkowej Historyczne Miasta w Polsce
seria przedstwiająca najstarsze zabytki mennictwa polskiego. seria mająca na celu upamiętnienie twórców polskiej muzyki rozrywkowej. seria monet o nimimanle 2 zł upamiętniająca 32 miasta o istotnym znaczeniu w dziejach Polski.
Miasta w Polsce Odkryj Polskę Polscy Malarze XIX/XX wieku
seria prezentuje najpiękniejsze miasta naszego kraju. seria monet o niminale 5 zł mająca miejsca i zdarzenia ważne dla Polski. seria upamiętniająca najwybytniejszych polskich malarzy tworzących w XiX i XX wieku.
Polscy Podróżnicy i Badacze Polska droga do wolności Polski Rok Obrzędowy
seria prezentująca postaci oraz dokonania wybitnych polskich naukowców geografów. seria monet upamiętniająca wydarzenia, które doprawadziły do przełomu w 1989 roku oraz takich, które umocniły uzyskaną wolność. seria prezentuje najpiękniejsze obyczaje i tradycje kultury polskiej.
Polskie Kluby Piłkarskie Polskie Okręty Polskie Termopile
seria honorująca kluby, które zapisały się w historii polskiego sportu. seria prezentująca okręty, które odegrały istotną rolę w historii polskiej Marynarki Wojennej. seria prezentuje przykłady bitew, w których polscy żołnierze byli gotowi poświęcać życie nawet wtedy, gdy ze względu na przeważąjące siły przeciwnika nie było szans na wygraną.
Skarby Stanisława Augusta Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Wielcy polscy ekonomiści
seria odwzorowuje XVIII-wieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski, która została wykonana na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. krótka seria przygotowana z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. seria prezentująca wybitych polskich ekonomistów.
Wielkie bitwy Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni Zabytki Kultury w Polsce
seria upamiętniająca największe bitwy polskiego oręża. seria poświęcona żołnierzom, którzy polegli w walkach w polskim powojennym podziemiu niepodległościowym, antykomunistycznym i antysowieckim. seria prezentująca obiekty oraz budowle o szczególnym znaczeniu kulturowym, obyczajowym oraz historycznym.
Zamki i pałace w Polsce Zwierzęta świata Poczet królów i książąt polskich
seria prezentująca zamki i pałace o szczególnym znaczeniu historycznym oraz kulturowym. seria poświęcona zagrożonym wyginięciem gatunkom zwierząt. Opis serii