Bibliografia numizmatyczna

Na skróty:

Książki numizmatyczne Katalogi numizmatyczne Czasopisma numizmatyczne

Książki numizmatyczne

Autor Tytuł Wydawnictwo
Awianowicz B. Monety Republiki Rzymskiej : kompendium Toruń 2010
Białkowski A., Szwejcer T. Monety ostatnich Jagiellonów Warszawa 1975
Błądek B, Kamiński J. Vademecum czyszczenia i konserwacji monet  
  Fałszerstwa i naśladownictwa monet. XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna Poznań 1998
Dutkowski J. Ceny złotych monet polskich i z Polską związanych na aukcjach z lat 1960 - 1998 Gdańsk 1998
Dutkowski J., Suchanek A. Corpus Nummorum Gedanensis- Katalog- cennik monet, medali i żetonów gdańskich i z Gdańskiem związanych 1200-1998 Gdańsk 2000
Filipow K. Pieniądz - symbol - władza - wojna - wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja – Ukraina  
Głupieniec R. Bibliografia numizmatyki polskiej za lata 1945-195 Warszawa 1959
Grabczewski W. Ikonografia monet piastowskich 1173-1280  
Gumowski M. Bibliografia numizmatyki polskiej Toruń 1967
Gumowski M. Handbuch der polnischen Numismatik Graz 1960
Gumowski M. Wspomnienia numizmatyka Kraków 1965
Gumowski M. Mennica bydgoska Toruń 1955
Gumowski M. Mennica gdańska Gdańsk 1990
Haczewska B., Kiersnowski R., Kubiak S., Suchodolski S Mennictwo średniowieczne Kraków 1984
Hohenkrug T. Z wykrywaczem po skarby 2010
Kałkowski T. Tysiąc lat monety polskiej Kraków 1981
Kiersnowski R. Moneta – świadek historii Warszawa 1980
Kiersnowski R. Moneta w kulturze wieków średnich Warszawa 1988
Kiersnowski R. Początki pieniądza polskiego Warszawa 1962
Kiersnowski R. Pradzieje grosza Warszawa 1975
Kiersnowski R. Wielka reforma monetarna XIII-XIV w., cz. I Warszawa 1969
Kiersnowski R. Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich Warszawa 1964
Kokociński L. Pieniądz papierowy na ziemiach polskich Warszawa 2000
Kopicki W. Polskie brakteaty guziczkowe 2 poł. XIII w. - 1 poł. XIV w. Próba interpretacji, PTN Warszawa 1997
Korczyńska E., Paszkiewicz B. Mennictwo XIX i XX wieku, PTAiN Kraków 1989
Koziczyński J. Banknoty polskie, Kolekcja Lucow 1794-1866  Warszawa 2000
Koziczyński J. Banknoty polskie, Kolekcja Lucow 1916-1923 Warszawa 2002
Koziczyński J. Banknoty polskie, Kolekcja Lucow 1919-1939 Warszawa 2005
Koziczyński J. Banknoty polskie, Kolekcja Lucow 1939-1945 Warszawa 2008
Kubiak S. Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444) Wrocław 1970
Kunisz A. Mennictwo w cesarstwie rzymskim w I wieku n.e. Katowice 1978
Kurpiewski J. Fałszerstwa monet i banknotów Warszawa 1990
Kurpiewski J. Zarys historii pieniądza polskiego, wyd. II, PTN Warszawa 1993
Kuźmin A. M. Organizacja mennic i techniki mennicze w Polsce XVI-XVII w., PTN Warszawa 2003
Lesiuk W. Pieniądz zastępczy na Śląsku 1914-1924 Opole 1971
Lesiuk W., Kujat J. A. Pieniądz zastępczy na Śląsku w latach 1914-1924 Opole 2002
Mańkowski H. Fałszywe monety polskie Warszawa 1973
Męclewska M. Monety krzyżackie, PTN Warszawa 1972
Męclewska M., Rozenkranz E. Pieniądz w Prusach Królewskich za Kazimierza Jagiellończyka w świetle skarbu z Lęborka Wrocław 1983
Mikołajczyk A. Geneza i rozwój nowożytnej monety polskiej na tle europejskim (XVI - poł. XVIII w.), PTAiN Kraków 1983
Mikołajczyk A. Leksykon numizmatyczny Warszawa - Łódź 1994
Mikołajczyk A. Monety stare i nowe Warszawa 1988
Mikołajczyk A. Reforma talarowa w Europie, PTN Warszawa 1978
Morawiecki L. Mennictwo celtyckie, PTAiN Kraków 1986
Mrowiński E. Mennictwo śląskie w okresie habsburskim 1526-1740, PTN Warszawa 1983
Mrowiński E. Monety Rygi Warszawa 1986
Nestorowicz Z. Jan Paweł II w medalierstwie polskim Lublin 2012
Paszkiewicz B. Pieniądz górnośląski w średniowieczu Lublin 2000
Popioł-Szymańska A. Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku Poznań 1978
Radzikowski H Atlas monet polskich i litewskich od XVI do XVIII wieku Warszawa 2008
Salamon M. Mennictwo bizantyjskie, PTAiN Kraków 1987
Suchodolski S. Denar w kalecie. Wrocław etc 1981
Suchodolski S. Mennictwo polskie w XI i XII w Wrocław 1973
Suchodolski S. Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej Wrocław etc. 1982
Suchodolski S. Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej Wrocław 1987
Suchodolski S. Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej Wrocław etc. 1971
Terlecki W. Mennica warszawska 1765-1965 Wrocław etc. 1970
Wąsala K., Witkiewicz T. Numizmatyka bez tajemnic   
Więcek A. Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce Kraków 1989
Więcek A. Medale Piastów śląskich Warszawa 1958
Wodzyński T. Banknoty polskie - typy i odmiany 1794 - 2002 Warszawa 2002
Żabiński Z. Systemy pieniężne na ziemiach polskich Wrocław 1981

Katalogi numizmatyczne

Autor Tytuł Wydawnictwo
Bartkowiak Z., Jarmużek A. Ceny monet i banknotów polskich na aukcjach krajowych 1990-1992 Poznań 1993
Bartkowiak Z., Jarmużek A. Ceny monet i banknotów polskich na aukcjach krajowych 1993-1995 Poznań 1995
Beyer K., Mańkowski H. Poznań 1930 Fałszywe monety polskie / O numizmatach polskich podrobionych lub zmyślonych w nowych czasach Reprint Warszawa 1973
Cieśla A., Reszczyński M. Katalog monet dwuzłotowych i pięciozłotowych NBP 1995-2014 Warszawa 2014
Dutkowski J., Suchanek A. Corpus Nummorum Civitatis Elbingensis Monety, medale, pieniądz papierowy Gdańsk 2003
Dutkowski J., Suchanek A. Corpus Nummorum Civitatis Gedanensis Gdańsk 2000
Dutkowski J., Suchanek A. Corpus Nummorum Civitatis Thorvnensis Gdańsk 2010
Dyk M., Kobyliński W., Krug J. Katalog Papież Jan Paweł II na monetach świata - Fischer 2010 r.  
Fischer Katalog monet polskich. XX, XIX w. i monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego Bytom 2000
Gumowski M., Pelczar M. Pieniądz gdański 1814-1939 Gdańsk 1960
Hutten-Czapski E. Catalogue de la Collection des Medalles et Monnaies Polonaises, vol I Reprint Sankt Petersburg 1871
Hutten-Czapski E. Catalogue de la Collection des Medalles et Monnaies Polonaises, vol II Reprint Sankt Petersburg 1872
Hutten-Czapski E. Catalogue de la Collection des Medalles et Monnaies Polonaises, vol III Reprint Sankt Petersburg / Kraków 1880
Hutten-Czapski E. Catalogue de la Collection des Medalles et Monnaies Polonaises, vol IV Reprint Kraków 1891
Hutten-Czapski E. Catalogue de la Collection des Medalles et Monnaies Polonaises, vol V Reprint Kraków 1916
Jabłoński T., Terlecki W. Katalog medali polskich 1945-1964 Biblioteczka zbieracza dzieł sztuki  
Jasionowicz M. Emeryk Hutten-Czapski. Wystawa kolekcji w stulecie śmierci dołączony spis eksponowanych obiektów Kraków 1997
Kiersnowski R. Historia Pieniądz Herb. Opera Selecta Warszawa 2008
Kamiński Cz. Katalog banknotów i monet PRL Warszawa 1966
Kamiński Cz., Kopicki E. Katalog monet polskich 1764-1864 Warszawa 1977
Kamiński Cz., Kurpiewski J. Katalog monet polskich 1587-1632 Warszawa 1990
Kamiński Cz., Kurpiewski J. Katalog monet polskich 1632-1648 Warszawa 1984
Kamiński Cz., Kurpiewski J. Katalog monet polskich 1649-1696 Warszawa 1982
Kamiński Cz., Żukowski J. Katalog monet polskich 1697 - 1763 Warszawa 1980
Kopicki E. Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych Warszawa 1995
Kopicki E. Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. I÷IX Warszawa 1974-1989
Kopicki E. Monety Wielkiego Księstwa Litewskiego 1387-1707; J. Tyszkiewicz, Skorowidz monet litewskich Warszawa 2005
Kurpiewski J. Katalog monet polskich 1506-1573 (Zygmunt I Stary - Zygmunt II August - bezkrólewie 1573) Warszawa 1994
Kurpiewski J. Katalog monet polskich 1576-1586 (Stefan Batory) Warszawa 1994
Kurpiewski J. Katalog - cennik banknotów polskich 1794 - 1987  Warszawa 1988
Kurpiewski J. Katalog - cennik monet polskich 1916-1991 Wiosna '92  Warszawa 1992
Kosiński T. Coins of Europe 1901-2014/15 Katalog Monet Europy Wrocław 2014
Kowalski M. Cennik banknotów i monet polskich i innych walorów pienięznych i pamiątkowych nr 4 Międzyrzec Podlaski 1991
Kruggel E., Gerbasevskis G. Die Munzen der Stadt Riga unter polnischer Herrschaft 1581-1621 Ryga 2002
Kruggel E., Gerbasevskis G. Die Munzen des Herzogtums Kurland Ryga 2000
Kruggel E., Gerbasevskis G. Die Munzen des Herzogtums Kurland, supplement Ryga 2005
Kurnik D. Katalog monet polskich 1995-2015 Wrocław 2014
Miłczak Cz. Cennik do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794 Warszawa 2003
Muzeum Zamkowe w Malborku Czar srebra magia złota. W kręgu monet i medali Prus Królewskich Katalog wystawy czerwiec – grudzień 2006 Malbork 2007
Niemirycz W. Polska moneta miedziana w XVII wieku Białystok 1979
Hutten-Czapski E. Catalogue des médailles et monnaies polonaises, t. I-V, St. Petersbourg 1871-Cracovie 1916  
Parchimowicz J Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916 Szczecin 1992
Schmidt A. Katalog monet lokalnych z ziem polskich 1916-1922 Gniezno 1995
Stronczyński K. Piotrków 1883 Dawne monety polskie dynastii Piastów i Jagiellonów Monety pierwszych czterech wieków rozbiorem wykopalisk objaśnione reprint Warszawa 2005
Stronczyński K. Piotrków 1884 Dawne monety polskie dynastii Piastów i Jagiellonów Monety pierwszych czterech wieków w porządek chronologiczny ułożone i opisane, reprint Warszawa 2005
Stronczyński K. Piotrków 1885 Dawne monety polskie dynastii Piastów i Jagiellonów Monety XIV XV i XVI wieku uporządkowane i objasnione, reprint Warszawa 2005
Śliwowski H. Piotrków 1885 Dawne monety polskie dynastii Piastów i Jagiellonów Monety XIV XV i XVI wieku uporządkowane i objasnione, reprint Wałbrzych 1991
Suchanek A., Kurpiewski A. Katalog popularny monet polskich i z Polską związanych wybitych po roku 1915 Gdańsk 2002
Terlecki W. Katalog monet polskich 1916-1958 Biblioteczka zbieracza dzieł sztuki Warszawa 1960
Wójtowicz G., Wójtowicz A. Historia monetarna Polski Wydanie specjalne Warszawa 2003

Czasopisma numizmatyczne

Tytuł
Biuletyn Numizmatyczny
Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne
Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Przegląd Numizmatyczny
Wiadomości Numizmatyczne
Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne