1 zł - 100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 1 zł

Metal: Au 999.9

Stempel: lustrzany

Średnica: 50.0 mm

Waga: 62.2 g

Nakład: 1 000 sztuk

Data emisji: 2018-11-07
 

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Rewers: Na rewersie monety umieszczona jest cyfra oznaczająca wartość nominalną monety, poniżej nazwa jednostki pieniężnej oraz ornament z liści dębu.

Awers: Na awersie monety umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA wraz ze stylizowanymi pierścieniami, w górnej części przecinającymi się,  u dołu rozdzielonymi oznaczeniem roku emisji.

Projektant awersu: Sebastian Mikołajczak

Projektant rewersu: Ewa Tyc-Karpińska