10 zł - 30. rocznica powołania Straży Granicznej

10zl-30-rocznica-powolania-strazy-granicznej-rewers-monety

Nominał: 10 zł

Metal: Ag 925

Stempel: lustrzany

Średnica: 32,0 mm

Waga: 14,14 g

Nakład: 12 000 sztuk

Data emisji: 2022-05-11

10zl-30-rocznica-powolania-strazy-granicznej-awers-monety

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Rewers: centralnie postacie trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej wchodzących w skład pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Głównej Straży Granicznej, wypełnionym kolorowym drukiem; w jego tle linie nawiązujące do oznaczeń na polskim słupie granicznym, zakończone u dołu wyodrębnioną ukośną płaszczyzną. W otoku, od lewej strony  ku górze, napis: 30. ROCZNICA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ

Awers: centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; wokół orła powtarzające się kontury granic państwa polskiego. Z prawej  strony postać funkcjonariusza Straży Granicznej z psem służbowym oraz napis: 10 / ZŁ. Półkolem, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2022. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Autor: Grzegorz Pfeifer

 

Powiązane artykuły