10 zł - Hołd pruski Hołd ruski

10zl_hold_pruski_rewers_monety

Nominał: 10 zł

Metal: Ag 925

Stempel: lustrzany

Średnica: 32,0 mm

Waga: 14,14 g

Nakład: 10 000 zestawów

Data emisji: 2019-11-20
 

10zl_hold_pruski_awers_monety
10zl_hold_ruski_rewers_monety

Nominał: 10 zł

Metal: Ag 925

Stempel: lustrzany

Średnica: 32,0 mm

Waga: 14,14 g

Nakład: 10 000 zestawów

Data emisji: 2019-11-20
 

10zl_hold_ruski_awers_monety

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety Hołd Pruski

Rewers: centralnie transpozycja fragmentu obrazu Jana Matejki "Hołd pruski" przedstawiająca akt hołdu lennego złożonego Zygmuntowi I Staremu przez Albrechta Hohenzollerna. U góry, nad obrazem napis: HOŁD PRUSKI, poniżej obrazu rok: 1525 poprzedzony i zakończony perełką.

Awers: centralnie, na tle wyodrębnionej płaszczyzny przedstawiającej fragment płótna w ramie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w, wokół orła napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019, poniżej, częściowo na tle płótna, wizerunek orła z fasady kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu. Poniżej płaszczyzny półkolem napis: SIGISMUNDUS PRIMUS. U góry, nad płaszczyzną napis: 10 ZŁ
 

Opis monety Hołd Ruski

Rewers: centralnie transpozycja fragmentu obrazu Jana Matejki "Carowie Szujscy na sejmie warszawskim" przedstawiająca złożenie hołdu Zygmuntowi III Wazie przez cara Rosji Wasyla IV Szujskiego i jego braci. U góry, nad obrazem napis: HOŁD RUSKI, poniżej obrazu rok: 1611 poprzedzony i zakończony perełką.

Awers: centralnie, na tle wyodrębnionej płaszczyzny przedstawiającej fragment płótna w ramie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w, wokół orła napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019, poniżej, częściowo na tle płótna, wizerunek orła z grosza koronnego Zygmunta III Wazy z 1610 r. Poniżej płaszczyzny półkolem napis: SIGISMUNDUS TERTIUS. U góry, nad płaszczyzną napis: 10 ZŁ

 

Autor: Urszula Walerzak