10 zł - Pamięci ofiar stanu wojennego

10zl-pamieci-ofiar-stanu-wojennego-rewers-monety

Nominał: 10 zł

Metal: Ag 925

Stempel: lustrzany

Średnica: 28,20 x 28,20 mm

Waga: 14,14 g

Nakład: 10 000 sztuk

Data emisji: 2021-12-15

10zl-pamieci-ofiar-stanu-wojennego-awers-monety

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Rewers: w środkowej części fragment muru z oknem i stojącą w nim płonącą świecą; w środkowej części, poniżej okna, krzyż oraz z prawej strony ukośny napis: 13 GRUDNIA. Z lewej i prawej strony lista pięćdziesięciu sześciu ofiar stanu wojennego zakończona w prawej dolnej części napisem: I WIELU INNYCH… Wzdłuż górnej krawędzi napis: PAMIĘCI OFIAR STANU / WOJENNEGO

Awers: wzdłuż krawędzi monety rozerwane kraty, pomiędzy nimi wizerunki trzech ofiar stanu wojennego: centralnie popiersie Grzegorza Przemyka, z lewej strony – Emila Barchańskiego, a z prawej – Antoniego Browarczyka; z boku każdego wizerunku ułożone z liter pod kątem 90° napisy: EMIL BARCHAŃSKI, GRZEGORZ PRZEMYK, ANTONI BROWARCZYK. Z lewej strony, u dołu, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła napis: 10 ZŁ. Wzdłuż górnej krawędzi napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA, u dołu oznaczenie roku emisji: 2021. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Autor: Robert Kotowicz

 

Powiązane artykuły