20 zł – Piotr Michałowski


 

Nominał: 20 zł

Metal: Ag 925

Stempel: lustrzany

Średnica: 38.61 mm

Waga: 28.28 g

Nakład: 40 000 sztuk

Data emisji: 2012-11-28
 

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Awers: Prezentuje stylizowany wizerunek akwareli Michałowskiego pt. „Stajenni z końmi i psem” . U dołu, po prawej stronie, znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Dookoła orła, od dołu, od prawej do lewej strony, biegnie napis: 20 ZŁ oraz, po oddzielającej kropce, widnieje napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, a także oznaczenie roku emisji: 2012. Pod orłem, po prawej stronie, umieszczono znak mennicy: M/W.


Rewers: Wzdłuż lewej krawędzi, w górnej części, przedstawiono napis: 1800-1855. Z lewej strony, na tle pejzażu z Sieniawy według akwareli Piotra Michałowskiego, umieszczono stylizowany wizerunek popiersia artysty. Wzdłuż dolnej krawędzi, na wyszczególnionej płaszczyźnie, jest napis: Piotr Michałowski. Po prawej stronie, u dołu, znajduje się stylizowany wizerunek palety oraz trzech pędzli. Na palecie widnieją farby: czerwona, żółta, zielona oraz niebieska.

Projektant monety: Dobrochna Surajewska