200 zł - 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Nominał: 200 zł

Metal: Au 900

Stempel: lustrzany

Średnica: 27.0 mm

Waga: 15.5 g

Nakład:  1 500 sztuk

Data emisji: 2018-12-12
 

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Rewers: Na rewersie przedstawiono gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, głównodowodzącego Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego, który wręcza sztandar gen. Filipowi Dubiskiemu, dowódcy 1. Dywizji Strzelców Wielkopolskich. W tle umieszczono fragment tekstu przysięgi Wojsk Wielkopolskich, złożonej 26 stycznia 1919 roku w Poznaniu.

Awers: Z prawej strony umieszczono trefl z czapki generalskiej a z lewej widać orła powstańczego obok godła współczesnego.

Rant: gładki 

Autor: Grzegorz Pfeifer

 

Wykres wartości monety

wg. cen katalogowych Fischer, stan I (od 1999 do 2017 roku)