200 zł – Bolesław Prus


 

Nominał: 10 zł

Metal: Ag 925

Stempel: lustrzany

Średnica: 32 mm

Waga: 16.50 g

Nakład: 5 000 sztuk

Data emisji: 1996-05-27

 

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Awers: Z lewej strony przedstawiono stylizowany wizerunek sylwetki Bolesława Prusa, który idzie ulicą. Po prawej stronie, w dolnej części monety, znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W górnej części monety, w tle, widnieje zarys stylizowanej dorożki oraz zabudowy miejskiej. U góry biegnie półkolisty napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod nim umieszczono oznaczenie roku emisji: 2012. U dołu, na środku, na wyszczególnionej płaszczyźnie, ukazano napis: 200 ZŁ. Pod orłem, z prawej strony, jest znak mennicy: M/W.

Rewers: Po lewej stronie widnieje stylizowany wizerunek popiersia Bolesława Prusa. Po prawej stronie, od góry ku dołowi, biegnie półkolisty napis: BOLESŁAW PRUS i, pisane od dołu ku górze, lata: 1847-1912.

Projektant: Roussanka Nowakowska