5 zł - Brama Żuraw w Gdańsku

5zl-brama-zuraw-rewers-monety

Nominał: 5 zł

Metal:
pierścień: MN 25
rdzeń: CuAl6Ni2


Stempel: zwykły

Średnica: 24,00 mm

Waga: 6,54 g

Nakład: 1 000 000 sztuk

Data emisji: 2021-05-21

5zl-brama-zuraw-rewers-monety

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Rewers: centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wypełnionej falistymi liniami wizerunek Bramy Żuraw w Gdańsku widoczny z prawego brzegu rzeki Motławy, z prawej strony, na granicy dwóch płaszczyzn herb Gdańska. W otoku, u góry półkolem napis: BRAMA ŻURAW, u dołu, wzdłuż krawędzi, na tle falistych linii półkolem napis: W GDAŃSKU, z lewej strony, wzdłuż krawędzi wyodrębnione pole, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są napisy: NBP lub rok: 2021

Awers: centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2021. W otoku, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

 

Autor awersu: Dobrochna Surajewska
Autor rewersu: Paweł Pietras

 

Powiązane artykuły