5 zł - Zabytki Fromborka

10zl_100_rocznica_podpisania_dekretu_o_archiwach_panstwowych_ rewers_monety

Nominał: 5 zł

Metal: pierścień MN25, rdzeń CuAl16Ni2

Stempel: zwykły

Średnica: 24,0 mm

Waga: 6,54 g

Nakład: 1 200 000 sztuk

Data emisji: 2019-05-22
 

10zl_100_rocznica_podpisania_dekretu_o_archiwach_panstwowych_ rewers_monety

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Rewers: Na rewersie monety umieszczono wizerunek bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku.
 

Awers: W centralnej części znajduje się wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod nim data emisji 2019. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i nominał 5 ZŁOTYCH.

 

Autor: Dobrochna Surajewska