Białystok

Każda środa miesiąca, godz. 15:00-17:00, 
Muzeum Historyczne 
ul. Warszawska 37, 
Białystok