Herby Województw

W latach 2004-2005 Narodowy Bank Polski wyemitował serię monet „Herby Województw". W ramach serii ukazało się 16 okolicznościowych monet obiegowych ze stopu Nordic Gold o nominale 2zł. Monety wprowadzane były do obiegu w porządku alfabetycznym nazw województw, po jednej co miesiąc.

Awers (jednakowy we wszystkich monetach) przedstawia wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, na tle mapy Polski oraz napisy: 2 ZŁ RZECZPOSPOLITA POLSKA
i oznaczenie roku emisji: 2004 (lub odpowiednio 2005). Pod lewą łapą orła znak mennicy. Projektantem awersu jest Urszula Walerzak.

Na rewersach monet znajdują się herby poszczególnych województw. Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektanci rewersów monet województw: Robert Kotowicz (warmińsko-mazurskie); Roussanka Nowakowska (mazowieckie, opolskie, podkarpackie); Andrzej Nowakowski (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie); Ewa Olszewska-Borys (podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie); Ewa Tyc-Karpińska (łódzkie); Urszula Walerzak (wielkopolskie).

Województwo dolnośląskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-dolnoslaskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-dolnoslaskie-awers-monety

Województwo kujawsko-pomorskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie-awers-monety

Województwo lubelskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-lubelskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-lubelskie-awers-monety

Województwo lubuskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-lubuskie-rewers-monety2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-lubuskie-awers-monety

Województwo łódzkie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-lodzkie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-lodzkie-awers-monety

Województwo małopolskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-malopolskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-malopolskie-awers-monety

Województwo mazowieckie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-mazowieckie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-mazowieckie-awers-monety

Województwo opolskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-opolskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-opolskie-rewers-monety

Województwo podkarpackie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-podkarpackie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-podkarpackie-awers-monety

Województwo podlaskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-podlaskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-podlaskie-awers-monety

Województwo pomorskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-pomorskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-pomorskie-awers-monety

Województwo śląskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-slaskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-slaskie-awers-monety

Województwo świętokrzyskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-swietokrzyskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-swietokrzyskie-awers-monety

Województwo warmińsko-mazurskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-warminsko-mazurskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-warminsko-mazurskie-awers-monety

Województwo wielkopolskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-wiellkopolskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-wielkopolskie-awers-monety

Województwo zachodniopomorskie

2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-zachodniopomorskie-rewers-monety   2zl-okolicznosciowe-wojewodztwo-zachodniopomorskie-awers-monety

 

 

 

Powiązane artykuły