Koszalin

Każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 16:00-18:00,
Klub Osiedlowy Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa 148
e-mail: ptn.koszalin@gmail.com