Łomża

Raz w miesiącu, godz. 17:15 (dzień spotkania ustalany jest na bieżąco),
firma Miliszkiewicz, ul. Piłsudskiego 111
Łomża