Mława

Każda ostatnia niedziela miesiąca,
parter Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
ul. 3 Maja 5