Olesno

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17:00, 
Miejski Dom Kultury w Oleśnie