Olsztyn

Każdy trzeci czwartek miesiąca, godz. 18,00;
Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2

www.ptn.olsztyn.pl

e-mail : zarzad@ptn.olsztyn.pl