Poznań

Każdy drugi czwartek miesiąca zebranie plenarne, a w czwarty czwartek miesiąca zebrania wymienne, godz. 17.00,
ul. Wodna 27, Pałac Górków, Muzeum Archeologiczne