Siedlce

Każda druga niedziela miesiąca, godz. 11:00,
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 11.