Somalia

Kontynent: Afryka
Państwo: Somalia
Stolica: Mogadiszu

Jednostka monetarna: 1 szyling somalijski; 100 centów

ISO: SOS

Bank Centralny: Central Bank of Somalia
https://centralbank.gov.so

Flaga-Somalii