Syria

Kontynent: Azja
Państwo: Syria
Stolica: Damaszek

Jednostka monetarna: 1 funt syryjski; 100 piastrów

ISO: SYP

Bank Centralny: Maṣrif Sūriyya al-Markaziyy
https://banquecentrale.gov.sy/

Flaga-Syrii