Toruń

Pierwszy poniedziałek po 1 i 15 dniu miesiąca, godz. 18:00-20:00,
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, sala 110.