Warszawa

Trzy pierwsze poniedziałki miesiąca, godz. 16:00, ul. Jezuicka 6. W każdy pierwszy poniedziałek – odczyt o godz. 17.00.

www.ptn-warszawa.pl

e-mail: ptn-warszawa@gmail.com

Facebook www.facebook.com/ptnwarszawa/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuqn-VOeYlER0fAddD42noQ