Wielkie bitwy

Grunwald, Kłuszyn

2zl-grunwald-kluszyn-rewers-monety   2zl-grunwald-kluszyn-awers-monety

Kłuszyn

10zl-kluszyn-rewers-monety   10zl-kluszyn-awers-monety

Grunwald

10zl-grunwald-rewers-monety   10zl-grunwald-awers-monety