500 zł - Michał Korybut Wiśniowiecki

500zl-michal-korybut-wisniowiecki-rewers-monety

Nominał: 500 zł

Metal: Au 999,9

Stempel: zwykły

Średnica: 45,00 mm

Waga: 62,20 g

Nakład: 600 sztuk

Data emisji: 2021-12-02

500zl-michal-korybut-wisniowiecki-awers-monety

zdjęcia: nbp.pl

 

Opis monety

Rewers: centralnie stylizowany wizerunek popiersia Michała Korybuta Wiśniowieckiego z profilu, w peruce, w płaszczu z widocznym żabotem, z Orderem Złotego Runa na wstędze. U góry półkolem napis: MICHAEL KORYBUTH, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F, zakończona kropką

Awers: w otoku, od lewej strony do prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 500 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: EX STIRPE / VISNIOVIECIA, / JAGELLONIBUS AGNATA / HIEREMIÆ HEROIS, ET / GRISELIDIS ZAMOYSCIÆ / FILIUS, PRÆTER SPEM, ET / VOTA PROPRIA, ELECTUS IN / REGEM A.D. 1669. D. 19. JUN: / BREVIBUS REGNI CURIS, / AC INVIDORUM ODIIS SUB= / TRACTUS, OB: LEOPOLI / A.D. 1673. ÆT: 34. REG, zakończony dwukropkiem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Autor: Projektant rewersu – Anna Wątróbska-Wdowiarska Projektant awersu oraz napisów na rewersie – Robert Kotowicz

 

Powiązane artykuły