Wielcy polscy ekonomiści

Wielcy polscy ekonomiści to seria monet sławiąca polskich ekonomistów. Serię tworzą motywy: Mikołaj Kopernik (2017), Fryderyk Skarbek (2018), Roman Rybarski (2019), Stanisław Głąbiński, Stanisław Grabski, Leopold Caro (2020Ferdynand Zweig, Adam Krzyżanowski, Adam Heydel, Edward Taylor i Tadeusz Brzeski (2021), Władysław Grabski, Leon Biegeleisen i Stanisław Lewiński (2022)

Mikołaj Kopernik jest pierwszym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale
10 zł przedstawia wizerunek Mikołaja Kopernika oraz fragment rękopisu rozprawy pt. „Rozprawa o biciu monety”.

10zl-mikolaj-kopernik-rewers-monety10zl-mikolaj-kopernik-awers-monety

Fryderyk Skarbek jest drugim motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia portret Fryderyka Skarbka, a po jego lewej stronie, na karcie księgi zapisano autorską definicję „gospodarstwa narodowego”. Poniżej znajdują się daty urodzin i śmierci Fryderyka Skarbka.

10zl-fryderyk-skarbek-rewers-monety10zl-fryderyk-skarbek-awers-monety

Roman Rybarski jest trzecim motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale
10 zł przedstawia portret Romana Rybarskiego, a po jego lewej stronie cytat z dzieła Przyszłość gospodarcza Polski: „Naród nie jest abstrakcją, lecz żywą całością historyczną”. Powyżej znajdują się daty urodzin i śmierci Romana Rybarskiego.

10zl-roman-rybarski-rewers-monety10zl-roman-rybarski-awers-monety

Stanisław Głąbiński jest czwartym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia wizerunek Stanisława Głąbińskiego oraz zarys wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1919–1927. Poniżej orła znajdują się daty urodzin i śmierci Stanisława Głąbińskiego

10zl-stanislaw-glabinski-rewers-monety10zl-stanislaw-glabinski-awers-monety

Stanisław Grabski jest piątym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia wizerunek Stanisława Grabskiego oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-stanislaw-grabski-rewers-monety10zl-stanislaw-grabski-awers-monety

Leopold Caro jest szóstym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia wizerunek Leopolda Caro oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-leopold-caro-rewers-monety10zl-leopold-caro-awers-monety

Ferdynand Zweig jest siódmym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia wizerunek Ferdynanda Zweiga oraz daty jego urodzin i śmierci. Obok wizerunku ekonomisty została umieszczona parafraza fragmentu książki Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu.

10zl-ferdynand-zweig-rewers-monety10zl-ferdynand-zweig-awers-monety

Adam Krzyżanowski jest óśmym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia Adama Krzyżanowskiego oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-adam-krzyzanowski-rewers-monety10zl-adam-krzyzanowski-awers-monety

Adam Heydel jest dziewiątym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia wizerunek Adama Heydla oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-adam-heydel-rewers-monety.10zl-adam-heydel-awers-monety.

Edwart Taylor jest dziesiątym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia się wizerunek Edwarda Taylora oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-edward-taylor-rewers-monety10zl-edward-taylor-awers-monety

Tadeusz Brzeski jest jedenastym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia Tadeusza Brzeskiego, daty jego urodzin i śmierci oraz cytat pochodzący z dzieła Polska jako jednostka gospodarcza.

10zl-tadeusz-brzeski-rewers-monety10zl-tadeusz-brzeski-awers-monety

Władysław Grabski jest dwunastym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia Władysława Grabskiego oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-wladyslaw-grabski-rewers-monety10zl-wladyslaw-grabski-awers-monety

Leon Biegeleisen jest trzynastym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia Leona Biegeleisena oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-leon-biegeleisen-rewers-monety10zl-leon-biegeleisen-awers-monety

Stanislaw Lewiński jest czternastym motywem serii Wielcy polscy ekonomiści. Rewers monety o nominale 10 zł przedstawia Jana Stanisława Lewińskiego oraz daty jego urodzin i śmierci.

10zl-stanislaw-lewinski-rewers-monety10zl-stanislaw-lewinski-awers-monety

 

Powiązane artykuły